ช่วงเวลาระหว่าง

posted on 25 Oct 2012 23:12 by oatato in Thoughts
คนเรามักจดจำเรื่องราวได้ดีตรงจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด
แต่เรื่องราวความเป็นมาระหว่างทางมักถูกลบเลือนไปอยู่เสมอ
 
สุดท้ายเราก็มานั่งตกใจกับความเปลี่ยนแปลง
พร้อมกับอุทานออกมาว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไร
 
แล้วก็พยายามรื้อฟื้นเรื่องราวระหว่างกลางนั้น
เก็บเกี่ยวทุกช่วงเวลาออกมาจากความทรงจำ
 
โดยอาจไม่สนใจกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดนั้นอีกเลย

Comment

Comment:

Tweet

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!
ทุกช่วงเวลาล้วนมีค่าและความสำคัญเสมอ แล้วแต่ว่าเราเลือกที่จะจำหรือไม่จำเหตุการณ์ใด surprised smile

#2 By N@W on 2012-10-27 13:35

ก็จริงนะครับ แต่พอๆนึกเรื่องราวระหว่างทางได้
เราอาจจะไม่ได้จดจำจุดเริ่มต้น หรือ จุดสิ้นสุดอีกเลย

Hot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By K ToKa on 2012-10-26 15:00

Recommend