ไฟ

posted on 26 Aug 2013 23:13 by oatato in Thoughts
เปลวไฟ สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน
 
หริอใช้เผาผลาญตัวเองและสิ่งรอบข้างให้มอดไหม้
 
มันก็ขึ้นอยู่กับเรา ว่าจะเลือกใช้มันอย่างไร
 
. . .
 
ไฟที่ลุกโชนในใจเราก็คงไม่ต่างกัน

Comment

Comment:

Tweet

Recommend